ClickCease
Phone call Mail
Vraag nu uw gratis eerste consult aan via Mail of per telefoon: +49 228 - 33 88 89 0

4 stappen voor uw WLAN-planning

 -
Samen uw doel begrijpen

Allereerst moet u in een gesprek duidelijk maken aan welke eisen uw nieuwe WLAN-infrastructuur moet voldoen (zie hierboven - Vereisten). Uiteraard voert u een dergelijk voorgesprek met onze gecertificeerde WLAN-experts. Verder moeten we ook bespreken wat u als klant vooral belangrijk vindt met betrekking tot de documentatie. Indien mogelijk zullen wij de documentatie volgens deze specificaties opstellen. Ook de latere keuze van de fabrikant van de WLAN-componenten is van groot belang voor de WLAN-planning, omdat verschillende fabrikanten van access points ook verschillende signaalsterkten en andere parameters hebben. Onze experts adviseren u hier graag objectief over!

 -
Analyse van uw gewenste gebied op basis van uw bouwplannen

De tweede stap is de analyse van de door u verstrekte bouwplannen. Hier moet vóór de eigenlijke planning worden verduidelijkt waar belangrijke en eerder onbelangrijke WLAN-ontvangstzones zich bevinden en met welke bijzonderheden bij de bouw rekening moet worden gehouden. Zo spelen bijvoorbeeld de montageposities van de access points een rol - er moet immers vooraf worden afgesproken of de access points aan het plafond of aan de muur worden gemonteerd. Storingsbronnen (bijv. stalen planken, extra muren, enz.), die later in de infrastructuur worden geïntegreerd, alsmede wettelijke voorschriften en aspecten moeten eveneens een verplicht onderdeel van onze analyse vormen.

 -
Begin van de eigenlijke WLAN-planning

Nu kan de planning beginnen, rekening houdend met de punten 1 en 2. Indien gewenst kunnen in deze fase data voor tussentijdse verslagen worden afgesproken, afhankelijk van de omvang van het project.

 -
Referentiemeting (aanbevolen)

Indien gewenst kan nu een meting worden uitgevoerd in de desbetreffende gebouwen met referentieapparatuur (toegangspunten, spectrumanalysers, enz.). Met behulp van onze apparatuur controleren wij de geplande posities van de toegangspunten om te zien of de werkelijke signaalsterkte overeenkomt met onze planning en storingsbronnen (die wij tijdens de analyse niet op ons radarscherm hadden) kunnen worden geïdentificeerd. Als de planningsbasis correct is in de context van de gebouwomstandigheden (muren, lengtematen, enz.), zou er geen enkele afwijking mogen zijn. Een dergelijke referentiemeting kan ook dienen om in het begin duidelijkheid te krijgen over de bouwkundige omstandigheden.

 -
Documentatie

Op basis van de planning maken wij de documentatie van uw WLAN-infrastructuur. Deze bevat grafische weergaven van alle WLAN-parameters, die ook achteraf worden gebruikt voor de configuratie van de access points. Bovendien kunt u in de documentatie precies zien waar en op welke hoogte de access points zullen worden geïnstalleerd.