Phone call Mail
Vraag nu uw gratis eerste consult aan via Mail of per telefoon: +49 228 - 33 88 89 0

4 eenvoudige stappen voor een perfecte WLAN-dekking

 -
Samen uw doel begrijpen
Allereerst moet in een gesprek worden verduidelijkt aan welke randvoorwaarden uw beoogde WLAN-infrastructuur moet voldoen (zie hierboven - Randvoorwaarden). Uiteraard voert u een dergelijk voorgesprek met onze gecertificeerde WLAN-experts. Verder is het belangrijk om te bespreken wat u als klant vooral belangrijk vindt aan de documentatie en de bijbehorende handelingsaanbevelingen. Indien mogelijk zullen wij de documentatie volgens deze specificaties opstellen.
 -
Wij analyseren uw structurele infrastructuur
Aan de hand van uw bestaande bouwplannen, ook CAD-plannen, of soortgelijke grafieken, analyseren wij de structurele omstandigheden en identificeren wij eventuele storingsbronnen. Bovendien dient een dergelijk plan als basis voor latere documentatie.
 -
Begin van de WLAN-dekking / meting
Nu kan, rekening houdend met de punten 1 en 2, de belichting beginnen, naargelang het gaat om een ACTUELE analyse, een klassieke site survey of een referentiemeting van een vorige WLAN-planning. Met behulp van uw bestaande toegangspunten of onze referentieapparatuur (eigen toegangspunten, spectrumanalysers, enz.) wordt een meting uitgevoerd in de respectieve zones - bijvoorbeeld om de huidige ACTUELE toestand te staven met optimalisatievoorstellen. Bij een site survey worden de optimale posities van de toegangspunten bepaald met behulp van statieven. Anderzijds wordt door middel van een referentiemeting met behulp van onze apparatuur gecontroleerd of de verwachte signaalsterkte van de toegangspunten daadwerkelijk overeenkomt met de planning of dat er gebieden zijn die niet door de geplande toegangspunten kunnen worden bereikt. Op basis daarvan kunnen wij dan op zoek gaan naar de oorzaken van storingen/afwijkingen en de bijbehorende storingsbronnen bepalen. Een dergelijke meting kan ook worden gebruikt om de toestand van het gebouw te verduidelijken.
 -
Documentatie
Op basis van uw plannen en onze meetresultaten maken wij de documentatie voor de belichting. Deze bevat grafische weergaven van alle WLAN-parameters, die ook achteraf gebruikt kunnen worden voor de configuratie of optimalisatie van uw toegangspunten. Deze heatmap maken we onder meer met de Ekahau Site Survey software.