Phone call Mail
Vraag nu uw gratis eerste consult aan via Mail of per telefoon: +49 228 - 33 88 89 0

Herroepingsrecht

U heeft het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u:

EnBITCon GmbH
vertegenwoordigd door Enrico Bujotzek, Marcel Zimmer
August-Bebel-Allee 6
53175 Bonn
Duitsland

Telefoon: +49 (0)228 / 338889-0
Fax +49 (0)228 / 338889-99
info@enbitcon.de

Breng ons door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax, e-mail, telefoon) op de hoogte van uw besluit dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling zullen wij hetzelfde betaalmiddel gebruiken dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht.

Indien u heeft verzocht de diensten te beginnen tijdens de herroepingstermijn, dient u ons een redelijk bedrag te betalen dat overeenkomt met het aandeel van de diensten die reeds zijn verricht tot het moment waarop u ons in kennis stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst, in verhouding tot de totale omvang van de in de overeenkomst voorziene diensten.

Opmerkingen:

Wij vestigen uw aandacht op het volgende:

Er bestaat geen herroepingsrecht,

  • als u een commerciële klant bent
  • als de goederen werden vervaardigd volgens specificaties van de klant of duidelijk werden afgestemd op uw persoonlijke behoeften of door hun aard niet geschikt zijn voor terugzending
  • indien dit uitdrukkelijk in de productbeschrijving werd vermeld.
  • in geval van levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking, indien het zegel na de levering werd verwijderd.
  • in de overige gevallen van § 312d lid 4 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek)