ClickCease
Phone call Mail
Vraag nu uw gratis eerste consult aan via Mail of per telefoon: +49 228 - 33 88 89 0

Herroepingsrecht

U heeft het recht dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst is gesloten. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u:

EnBITCon GmbH
vertegenwoordigd door Enrico Bujotzek, Marcel Zimmer
August-Bebel-Allee 6
53175 Bonn
Duitsland

Tel.: +49 (0)228 / 338889-0
Fax +49 (0)228 / 338889-99
info@enbitcon.de

Door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax, e-mail, telefoon) over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping gebruiken, dat echter niet verplicht is. Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

Indien u heeft verzocht dat de diensten tijdens de herroepingstermijn beginnen, moet u ons een redelijk bedrag betalen dat overeenkomt met de verhouding tussen de diensten die reeds zijn verricht tot het moment waarop u ons in kennis stelt van de uitoefening van het herroepingsrecht met betrekking tot deze overeenkomst en de totale omvang van de in de overeenkomst vastgelegde diensten.

Opmerkingen:

Wij vestigen uw aandacht op het volgende:

Er is geen herroepingsrecht,

  • Als u een commerciële klant bent
  • als de goederen volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd of duidelijk op uw persoonlijke behoeften zijn afgestemd of door hun aard niet geschikt zijn om te worden teruggezonden
  • indien dit uitdrukkelijk in de productomschrijving is vermeld.
  • in geval van levering van geluids- of video-opnamen of computerprogrammatuur in een verzegelde verpakking, indien het zegel na de levering is verwijderd.
  • in de overige gevallen van § 312d, lid 4, van het Duits Burgerlijk Wetboek (BGB)