ClickCease
Phone call Mail
Vraag nu uw gratis eerste consult aan via Mail of per telefoon: +49 228 - 33 88 89 0
Sophos Promoaktionsbanner

Endpointbescherming voor scholen


30% korting op Sophos Endpoint oplossingen

Ontvang 30% korting op nieuwe aankopen van 1, 2 of 3 jaar licenties.

Promotie geldig tot 31 december 2023
Voorwaarden:
U koopt licenties van de volgende Sophos-oplossingen (max. 4.999):
 • Sophos Central Intercept X Essentials (CIXE).
 • Sophos Central Intercept X Advanced (CIXA).
 • Sophos Central Intercept X Advanced met XDR (CIXAXDR).
 • Sophos Server Central Intercept X Essentials (SVRCIXE)
 • Sophos Server Central Intercept X Advanced (SVRCIXA)
 • Sophos Server Central Intercept X Advanced met XDR (SVRCIXAXDR)
 • De promo is alleen geldig voor de onderwijssector en alleen voor accounts van schoolautoriteiten (gemeente/provincie/stad - scholen).
 • Deze promo is geldig voor de periode van 01/01/2023 tot 31/12/2023 ("Aanbiedingsperiode"), tenzij anders gespecificeerd door Sophos.
 • De promo is alleen geldig in Duitsland en kan alleen worden geclaimd bij deelnemende partners.
 • Om de promo te kunnen gebruiken, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
 • De promo is alleen geldig voor de onderwijssector en alleen voor schoolbestuursrekeningen (gemeente/provincie/stad - scholen).
 • De 30% korting op de Sophos catalogusprijs geldt voor nieuwe projecten (klant heeft geen Sophos endpoint producten in gebruik), nieuwe aankopen van 1-/2- of 3-jarige licenties voor:

 • Central Intercept X Essentials (CIXE)
 • Central Intercept X Advanced (CIXA)
 • Central Intercept X Advanced with XDR (CIXAXDR)
 • Server Central Intercept X Essentials (SVRCIXE)
 • Server Central Intercept X Advanced (SVRCIXA)
 • Server Central Intercept X Advanced with XDR (SVRCIXAXDR)

 • De promo is uitdrukkelijk niet geldig voor bestaande klanten met een Sophos Endpoint oplossing of voor verlengingen.
 • Deze promo kan niet worden gecombineerd met andere Sophos-aanbiedingen, behalve met de volgende: (i) Sophos Wireless-aanbieding, (ii) APX-aanbieding en (iii) Sophos Firewall-aanbieding.
 • De promotie is niet van toepassing op eerdere bestellingen of transacties die buiten de aanbiedingsperiode werden of zullen worden voltooid. De Partner moet de promotiecode in de bestelling vermelden wanneer hij de bestelling bij de Distributeur plaatst. Er worden geen kortingen verleend buiten de actieperiode.
 • Het Partnerbedrijf en de deelnemers aan deze Promo moeten zich te allen tijde houden aan alle toepasselijke anti-omkopings- en anti-corruptiewetten en het Sophos Beleid op https://www.sophos.com/en-us/legal/sophos-antibribery-policy.aspx.
 • Sophos kan te allen tijde, om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken een deelnemer diskwalificeren voor deze Promo en kan deze Promo te allen tijde geheel of gedeeltelijk wijzigen, opschorten of beëindigen. In het geval van onenigheid over deze Promo of deze voorwaarden, is de beslissing van Sophos definitief en bindend.
 • De promo is niet geldig waar dit wettelijk verboden is en is onderhevig aan toepasselijke wet- en regelgeving. Deelnemers accepteren dat Sophos niet aansprakelijk is voor enig verlies of schade voortvloeiend uit deze promo.
 • De deelnemende partner heeft het exclusieve recht om de prijzen voor Sophos-producten en -diensten vast te stellen.
 • Privacy: Sophos gebruikt de persoonsgegevens voor de uitvoering van het aanbod. De gegevens worden gebruikt in overeenstemming met ons Sophos Group-privacybeleid, dat beschikbaar is op de volgende URL: https:// www.sophos. com/nl-us/legal/sophos-group-privacy-policy.aspx
 • De promo is onderworpen aan het volgende recht en de volgende jurisdictie: voor partnerbedrijven van Sophos Technology GmbH geldt het Duitse recht en de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Frankfurt am Main.

Sophos Promo für MDR-Lösungen


Sophos MDR Promo

Bis zu 25% auf Sophos MDR

Angebot:
Beim Kauf von 3-Jahres-Lizenzen erhalten Sie einen Rabatt von 25%.

Bedingungen:

Gilt für 1 - 500 Lizenzen (1-50 bei Server-Lizenzen) bei Kauf von 3-Jahres-Lizenzen:

 • Sophos MDR Complete (Endpoints und Server)
 • Sophos MDR Essentials (Endpoints und Server)
 • Sophos MDR Integration Packs
 • Sophos NDR
Promoaktion gültig bis zum 31. März 2024

Sophos MDR Complete Promo

50% Discount auf Sophos MDR Complete für Ihre Endpoints

Angebot:
Wenn Sie Sophos MDR Complete für Ihre Endpoints kaufen, sparen Sie jetzt 50 %.

Bedingungen:

 • Dieses Angebot gilt ausschließlich für Kunden, die Sophos MDR Complete nur für Server lizenziert haben
Promoaktion gültig bis zum 31. März 2024

Teilnahmebedingungen für die 25% Discount auf Sophos MDR

 • Das Angebot gilt für die folgenden Lösungen: Sophos MDR Complete, Sophos MDR Complete for Servers, Sophos MDR Essentials, Sophos MDR Essentials for Servers, Sophos NDR und Sophos MDR Integration Packs (“berechtigte Lösungen“). Sophos gewährt einen Discount von 25 % auf den Lizenzpreis der berechtigten Lösungen (das “Angebot”)
 • Das Angebot gilt nicht, wenn die Lizenzlaufzeit weniger als 36 Monate beträgt oder wenn die Zahl der Nutzer gleich oder größer 51 ist (nur Server-Lizenzen) oder gleich oder größer 500 ist (alle anderen berechtigten Lösungen)
 • Zusätzliche Services, Hardware, erweiterter oder Enhanced Support und Peripheriegeräte gehören nicht zu den berechtigten Lösungen und sind von dem Angebot ausgeschlossen
 • Das Angebot gilt für die berechtigten Lösungen in allen Ländern, in denen Sophos-Lösungen während des Angebots-Zeitraums von einem autorisierten Partner oder Distributor verkauft werden (das “Gebiet”)
 • Dieses Angebot gilt vom 01.07.2023 bis 31.03.2024 („Angebots-Zeitraum“)
 • Dieses Angebot gilt nur für Bestellungen innerhalb des Angebots-Zeitraums und kann nicht rückwirkend auf frühere Bestellungen oder Transaktionen angewendet werden
 • Dieses Angebot ist nur über aktive und qualifizierte Sophos-Partner im Gebiet erhältlich. Der Sophos-Partner muss ein aktuelles Mitglied des Sophos Partner-Programms sein und alle ihm insofern obliegenden Verpflichtungen erfüllt haben.
 • Dieses Angebot darf nicht in Kombination mit anderen Aktionen oder zusätzlichen, nach Ermessen gewährten Discounts verwendet werden
 • Das Partner-Unternehmen und Teilnehmer dieses Angebots müssen jederzeit compliant sein mit allen anwendbaren Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsgesetzen und der Sophos Policy unter https://www.sophos.com/enus/legal/sophos-antibribery-policy.aspx
 • Das Angebot gilt nicht, wo gesetzlich verboten und unterliegt anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen. Die Teilnehmer akzeptieren, dass Sophos nicht für Verluste oder Schäden aus diesem Angebot haftet.
 • Der teilnehmende Partner hat das ausschließliche Recht, die Preise für die berechtigten Lösungen festzulegen
 • Das Angebot gilt nur für direkte Bestellungen bei Sophos durch die Distributoren. Weiterverkaufspreise liegen im Ermessen der Parteien in der Lieferkette und können nicht von Sophos garantiert werden
 • Sophos kann jederzeit, aus beliebigem Grund und nach eigenem Ermessen Teilnehmer von diesem Angebot disqualifizieren und das Angebot oder Bestellungen jederzeit ganz oder teilweise modifizieren, suspendieren oder beenden. Bei Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich dieses Angebots, diesen Teilnahmebedingungen oder Bestellungen ist die Entscheidung von Sophos endgültig und verbindlich. Datenschutz: Sophos verwendet die persönlichen Daten für die Durchführung des Angebots. Sophos verwendet die Daten ggf. auch zu anderen Zwecken, gemäß unserer Datenschutzrichtlinie der Sophos Group https://www.sophos.com/en-us/legal/sophos-group-privacy-policy.aspx
 • Dieses Angebot unterliegt dem Recht und dem Gerichtsstand des Landes, in dem sich der Partner befindet

Teilnahmebedingungen für die Sophos MDR Complete Promo

 • Dieses Angebot gilt für den Kauf von Sophos MDR Complete für Endpoints (“berechtigtes Produkt”) und ausschließlich für Kunden mit reinen Server-Lizenzen von Sophos MDR Complete. Sophos gewährt einen Discount von 50 % auf den Lizenz-Preis des berechtigten Produkts (das “Angebot”)
 • Sophos MDR Complete for Servers, Services (einschließlich zusätzlicher Sophos MDR und Professional Services), Hardware, erweiterter oder Enhanced Support und Peripheriegeräte gehören nicht zu den berechtigten Produkten und sind von dem Angebot ausgeschlossen
 • Das Angebot gilt nur für Kunden, die eine aktive Lizenz für Sophos MDR Complete for Servers haben, aber keine aktive Lizenz für Sophos MDR Complete for Endpoints besitzen
 • Das Angebot gilt für das berechtigte Produkt in allen Ländern, in denen Sophos-Lösungen während des Angebotszeitraums von einem autorisierten Partner oder Distributor verkauft werden (das “Gebiet”). 5. Dieses Angebot gilt vom 07.06.2023 bis 31.03.2024 („Angebots-Zeitraum“)
 • Dieses Angebot gilt nur für Bestellungen innerhalb des Angebots-Zeitraums und kann nicht rückwirkend auf frühere Bestellungen oder Transaktionen angewendet werden
 • Dieses Angebot ist nur über aktive und qualifizierte Sophos-Partner im Gebiet erhältlich. Der Sophos-Partner muss ein aktuelles Mitglied des Sophos Partner-Programms sein und alle ihm insofern obliegenden Verpflichtungen erfüllt haben
 • Dieses Angebot darf nicht in Kombination mit anderen Aktionen oder zusätzlichen, nach Ermessen gewährten Discounts verwendet werden
 • Das Partner-Unternehmen und Teilnehmer dieses Angebots müssen jederzeit compliant sein mit allen anwendbaren Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsgesetzen und der Sophos Policy unter https://www.sophos.com/en-us/legal/sophos-antibribery-policy.aspx
 • Das Angebot gilt nicht, wo gesetzlich verboten und unterliegt anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen. Die Teilnehmer akzeptieren, dass Sophos nicht für Verluste oder Schäden aus diesem Angebot haftet
 • Der teilnehmende Partner hat das ausschließliche Recht, die Preise für das berechtigte Produkt festzulegen
 • Das Angebot gilt nur für direkte Bestellungen bei Sophos durch die Distributoren. Weiterverkaufspreise liegen im Ermessen der Parteien in der Lieferkette und können nicht von Sophos garantiert werden
 • Sophos kann jederzeit, aus beliebigem Grund und nach eigenem Ermessen Teilnehmer von diesem Angebot disqualifizieren und das Angebot oder Bestellungen jederzeit ganz oder teilweise modifizieren, suspendieren oder beenden. Bei Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich dieses Angebots, diesen Teilnahmebedingungen oder Bestellungen ist die Entscheidung von Sophos endgültig und verbindlich. Datenschutz: Sophos verwendet die persönlichen Daten für die Durchführung des Angebots. Sophos verwendet die Daten ggf. auch zu anderen Zwecken, gemäß unserer Datenschutzrichtlinie der Sophos Group https://www.sophos.com/en-us/legal/sophos-group-privacy-policy.aspx
 • Dieses Angebot unterliegt dem Recht und dem Gerichtsstand des Landes, in dem sich der Partner befindet

Sophos Promo für die neue AP6-Serie


100% Discount auf Support und Services der AP6-Serie

Beim Neukauf/Wechsel eines AP der AP6-Serie erhalten Sie 100% Discount auf die ersten 12 Monate Support & Services.

Zusätzlich gibt es 20% Hardware-Discount auf das Modell AP6 420.

Promoaktion gültig bis zum 31. Dezember 2023

Bedingungen:

Sie kaufen ein oder mehrere Modelle der neuen AP6-Serie:

 • Das Angebot gilt für alle Bestellungen von AP6 Series Access Points
 • Die Bestellung muss eine oder mehrere Access Points der AP6-Serie beinhalten.
 • Um den Discount für die Support and Services Subscription zu erhalten, muss die Bestellung für jede rabattierte Support and Services Subscription einen Access Point der AP6-Serie enthalten
 • Zusätzlich wird 20 % Hardware-Discount auf AP6 420 Access Points gewährt
 • Das Angebot gilt ausdrücklich nicht für Renewals
 • Dieses Angebot gilt für den Zeitraum vom 17.08.2023 bis 31.12.2023 („Angebots-Zeitraum“), wenn von Sophos nicht anders bestimmt
 • Das Angebot gilt in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein und kann nur bei teilnehmenden Partnern in Anspruch genommen werden
 • Dieses Angebot unterliegt den Bedingungen der „Partner Reseller Application Terms and Conditions“, aufrufbar unter: https://www.sophos.com/en-us/legal/partner-application-terms-and-conditions (“Reseller Agreement”)
 • Um teilzunehmen, muss der Partner ein aktuelles Mitglied des Sophos Partner-Programms sein und alle ihm insofern obliegenden Verpflichtungen erfüllt haben
 • Um das Angebot nutzen zu können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: Das Angebot gilt für alle Bestellungen von AP6 Series Access Points. Die Bestellung muss eine oder mehrere Access Points der AP6-Serie beinhalten. Um den Discount für die Support and Services Subscription zu erhalten, muss die Bestellung für jede rabattierte Support and Services Subscription einen Access Point der AP6-Serie enthalten. Zusätzlich gewähren wir 20 % Hardware-Discount auf AP6 420 Access Points. Das Angebot gilt ausdrücklich nicht für Renewals
 • Dieses Angebot darf nicht in Kombination mit anderen Aktionen oder zusätzlichen, nach Ermessen gewährten Discounts verwendet werden
 • Der teilnehmende Partner hat das ausschließliche Recht, die Preise für das berechtigte Produkt festzulegen
 • Teilnehmer dieses Angebots sind allein dafür verantwortlich, den Erhalt zu verzollen und jedwede anwendbaren Steuern und Gebühren zu zahlen
 • Das Partner-Unternehmen und Teilnehmer dieses Angebots müssen jederzeit compliant sein mit allen anwendbaren Anti-Bestechungs- und Anti-Korruptionsgesetzen und der Sophos Policy unter https://www.sophos.com/enus/legal/sophos-antibribery-policy.aspx
 • Sophos kann jederzeit, aus beliebigem Grund und nach eigenem Ermessen Teilnehmer von diesem Angebot disqualifizieren und das Angebot oder Bestellungen jederzeit ganz oder teilweise modifizieren, suspendieren oder beenden. Bei Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich dieses Angebots, diesen Teilnahmebedingungen oder Bestellungen ist die Entscheidung von Sophos endgültig und verbindlich
 • Das Angebot gilt nicht, wo gesetzlich verboten und unterliegt anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen
 • Die Teilnehmer akzeptieren, dass Sophos nicht für Verluste oder Schäden aus diesem Angebot haftet
 • Dieses Angebot unterliegt den im Reseller Agreement vereinbarten Richtlinien
%
Sophos XGS 107 Security Appliance

De XGS 107 entry-level desktop firewalls zijn de ideale keuze voor prijsbewuste kleine bedrijven, retail en kleine kantoren of thuiskantoren met maximaal 7 werknemers. Ze zijn verkrijgbaar met en zonder geïntegreerd WLAN. Dit geeft u een alles-in-één netwerkbeveiliging en hotspotoplossing zonder dat u extra hardware hoeft aan te schaffen. Dankzij de dual-core technologie zijn de firewalls zeer efficiënt. Hun ventilatorloze ontwerp zorgt ervoor dat u in alle rust kunt werken in uw kantoor.

€ 620,06* € 721,00* (%prijs%% bespaard)
%
Sophos XGS 116 Security Appliance

De XGS 116 desktop firewalls bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, waardoor ze ideaal zijn voor kleine bedrijven en kantoren op afstand met maximaal 15 werknemers. Ze zijn verkrijgbaar met of zonder geïntegreerd WLAN. Dit geeft u een alles-in-één netwerkbeveiliging en hotspotoplossing zonder dat u extra hardware hoeft aan te schaffen. U kunt natuurlijk ook externe toegangspunten toevoegen. Deze modellen zijn gebaseerd op multi-core technologie die is ontworpen voor optimale prestaties en efficiëntie in een kleine vormfactor en zijn uitgerust met 6 geïntegreerde GbE-koperpoorten.

€ 790,77* € 919,50* (%prijs%% bespaard)
%
Sophos XGS 126 Security Appliance

De krachtige XGS 126 firewall appliances bieden een desktop vormfactor en een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Als u een klein bedrijf of kantoren op afstand met maximaal 20 werknemers moet beschermen, of een beperkt budget hebt, zijn deze modellen de ideale keuze. Er zijn ook modellen beschikbaar met ingebouwde 802.11ac WLAN voor optimale dekking en connectiviteit voor uw mobiele werknemers. Onze software is gebaseerd op de nieuwste architectuur en maakt optimaal gebruik van multi-core technologie om uitstekende doorvoersnelheden te leveren voor uw belangrijkste processen. Deze modellen worden geleverd met geïntegreerde 8GbE-koperpoorten en 2-SFP-glasvezelpoorten.

€ 1.075,00* € 1.250,00* (%prijs%% bespaard)
%
Sophos XGS 136 Security Appliance

De krachtige XGS 136 firewall appliances bieden een desktop vormfactor en een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding. Als u een klein bedrijf of kantoren op afstand met maximaal 35 werknemers moet beschermen, of een beperkt budget hebt, zijn deze modellen de ideale keuze. Er zijn ook modellen beschikbaar met ingebouwde 802.11ac WLAN voor optimale dekking en connectiviteit voor uw mobiele werknemers. Onze software is gebaseerd op de nieuwste architectuur en maakt optimaal gebruik van multi-core technologie om uitstekende doorvoersnelheden te leveren voor uw belangrijkste processen. Deze modellen worden geleverd met geïntegreerde 8GbE-koperpoorten en 2-SFP-glasvezelpoorten.

€ 1.359,23* € 1.580,50* (%prijs%% bespaard)
%
Sophos XGS 2100 Security Appliance

De Sophos XGS 2100 is speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van kleine tot middelgrote bedrijven en externe kantoren met maximaal 60 werknemers. Hij is gebaseerd op geavanceerde technologie en is uitgerust met 8 GbE-koperpoorten en 2 SFP-fiberpoorten, alsmede een FleXi-poortslot voor configuratie met een optionele module. Het biedt dus optimale flexibiliteit en hoge doorvoersnelheden bij een eersteklas prijs-prestatieverhouding.

€ 2.206,76* € 2.479,50* (%prijs%% bespaard)
%
Sophos XGS 2300 Security Appliance

De Sophos XGS 2300 is speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van kleine tot middelgrote bedrijven en kantoren op afstand met maximaal 100 werknemers. Gebaseerd op state-of-the-art technologie, is het uitgerust met 8 GbE koperpoorten en 2 SFP glasvezelpoorten, alsmede een FleXi poortslot voor configuratie met een optionele module. Het biedt dus optimale flexibiliteit en hoge doorvoersnelheden bij een eersteklas prijs-prestatieverhouding.

€ 3.054,04* € 3.431,50* (%prijs%% bespaard)
%
Sophos XGS 3100 Security Appliance
De Sophos XGS 3100 is een schaalbare appliance die geschikt is voor organisaties met meerdere vestigingen en middelgrote bedrijven met maximaal 200 werknemers. Met SSD's voor on-box rapportage, logs en spamquarantaine is het zeer responsief - zelfs in omgevingen met veel verkeer. Elk model is uitgerust met 8 GbE-koperpoorten, 2-SFP vezelpoorten en 2-SFP+ vezelpoorten, en een FleXi-poortsleuf voor configuratie met een optionele module. Het biedt optimale prestaties en flexibiliteit.

€ 4.583,50* € 5.150,00* (%prijs%% bespaard)
%
Sophos XGS 3300 Security Appliance

De Sophos XGS 3300 is een schaalbare appliance die geschikt is voor organisaties met meerdere vestigingen en middelgrote bedrijven met maximaal 350 werknemers. Met SSD's voor on-box rapportage, logs en spamquarantaine is het zeer responsief - zelfs in omgevingen met veel verkeer. Elk model is uitgerust met 8 GbE-koperpoorten, 2-SFP vezelpoorten en 2-SFP+ vezelpoorten, en een FleXi-poortsleuf voor configuratie met een optionele module. Het biedt optimale prestaties en flexibiliteit.

€ 5.878,01* € 6.604,50* (%prijs%% bespaard)
%
Sophos XGS 4300 Security Appliance

De Sophos XGS 4300 biedt enterprise prestaties voor wijdverspreide ondernemingen en grotere middelgrote bedrijven met maximaal 700 werknemers. De connectiviteitsopties zijn uniek voor rekmontabele apparaten. Elk model is uitgerust met een verwijderbare module met 8 GbE-koperpoorten en extra FleXi-poortsleuven die u kunt configureren met optionele modules naar keuze.

€ 8.760,72* € 9.843,50* (%prijs%% bespaard)
%
Sophos XGS 5500 Security Appliance

De krachtige Sophos XGS 5500 firewall is ontworpen om grotere, wijdverspreide en groeiende bedrijven met maximaal 2400 werknemers te beschermen. Zijn CPU-technologie maakt hem ideaal als handige alles-in-één oplossing of als krachtige firewall van de volgende generatie. De modellen hebben 3 FleXi-poortuitbreidingsplaatsen, zodat u de poorten kunt aanpassen aan uw omgeving. Twee hot-swappable SSD's en voedingen zijn standaard redundantiefuncties in deze klasse.

€ 18.174,25* € 20.420,50* (%prijs%% bespaard)
%
Sophos XGS 6500 Security Appliance

De krachtige Sophos XGS 6500 firewall is ontworpen om grotere, wijdverspreide en groeiende bedrijven met maximaal 4000 werknemers te beschermen. Zijn CPU-technologie maakt hem ideaal als handige alles-in-één oplossing of als krachtige firewall van de volgende generatie. De modellen hebben 3 FleXi-poortuitbreidingsplaatsen, zodat u de poorten kunt aanpassen aan uw omgeving. Twee hot-swappable SSD's en voedingen zijn standaard redundantiefuncties in deze klasse.

€ 28.234,36* € 31.724,00* (%prijs%% bespaard)

Onze Sophos expert blogs


Sophos

Sophos Promo Aktion noch bis 30.09.!

Veröffentlicht am 22 september 2023 Sophos
Noch bis zum 30.09.2023 gibt es tolle Angebote von Sophos. Nutzen Sie die letzte Gelegenheit, um Ihre Sophos Firewall kostengünstig zu erneuern.

Die Evolution krimineller Forenwettbewerbe: Von harmlosen Anfängen zu lukrativen Unternehmungen

Veröffentlicht am 1 september 2023 Sophos   Cyberkriminalität, Hacker, Cyberangriffe
Die dunkle Evolution der Forenwettbewerbe

Neue Sophos MDR & AP6 Promos!

Veröffentlicht am 25 augustus 2023 Sophos   Managed Services, Datenschutz, WiFi, Access Points
50% Discount auf Sophos MDR Complete für Ihre Endpoints - 100% Discount auf Support und Services der AP6-Serie