Phone call Mail
Vraag nu uw gratis eerste consult aan via Mail of per telefoon: +49 228 - 33 88 89 0

4 eenvoudige stappen naar uw perfecte industriële WLAN

 -
Samen uw doel begrijpen

Allereerst moet u in een gesprek duidelijk maken aan welke eisen uw nieuwe industriële WLAN-infrastructuur moet voldoen (zie hierboven - Vereisten). Uiteraard voert u een dergelijk voorgesprek met onze gecertificeerde WLAN-experts. Verder is het belangrijk om te bespreken wat u als klant vooral belangrijk vindt met betrekking tot de documentatie en de bijbehorende aanbevelingen voor actie. Indien mogelijk zullen wij de documentatie volgens deze specificaties opstellen.

 -
Wij analyseren uw structurele infrastructuur

Aan de hand van uw bestaande bouwplannen, ook CAD-plannen, of soortgelijke grafieken, analyseren wij de structurele omstandigheden en identificeren wij eventuele storingsbronnen. Bovendien dient een dergelijk plan als basis voor latere documentatie.

 -
Begin van de industriële WLAN-planning / belichting / meting
Nu, rekening houdend met de punten 1 en 2, kunnen we beginnen met de planning of de belichting. Bij WLAN-planning beginnen we met het modelleren van uw omgeving en het simuleren van de signaalinvloed van de toegangspunten die we voorstellen. Als het gaat om verlichtingsactiviteiten, zoals een ACTUELE analyse, een klassieke site survey of een referentiemeting van een vorige WLAN-planning, beginnen we hier met de verlichting ter plaatse. Met behulp van uw bestaande toegangspunten of onze referentieapparatuur (eigen toegangspunten, spectrum analyzers, enz.) wordt een meting uitgevoerd in de betreffende gebieden - bijvoorbeeld om de huidige ACTUELE toestand te onderbouwen met optimalisatievoorstellen. Bij een terreinmeting worden de optimale posities van de toegangspunten bepaald met behulp van statieven. Anderzijds wordt door middel van een referentiemeting met behulp van onze apparatuur gecontroleerd of de verwachte signaalsterkte van de toegangspunten daadwerkelijk overeenkomt met de planning of dat er gebieden zijn die niet door de geplande toegangspunten kunnen worden bereikt. Op basis daarvan kunnen wij dan op zoek gaan naar de oorzaken van storingen/afwijkingen en de bijbehorende storingsbronnen identificeren. Een dergelijke meting kan ook worden gebruikt om de toestand van het gebouw te verduidelijken.

 -
Documentatie

Op basis van uw plannen en onze meetresultaten maken wij de documentatie voor de planning of belichting. Deze bevat grafische weergaven van alle WLAN-parameters, die ook achteraf gebruikt kunnen worden voor de configuratie of optimalisatie van uw toegangspunten. Wij maken deze heatmap onder meer met de Ekahau Site Survey Software.