ClickCease
Phone call Mail
Vraag nu uw gratis eerste consult aan via Mail of per telefoon: +49 228 - 33 88 89 0

Impressum

EnBITCon GmbH
August-Bebel-Allee 6
53175 Bonn

Tel: 0 22 8 – 33 88 89 – 0
Fax: 0 22 8 – 33 88 89 – 99

E-Mail: info@enbitcon.de

Directeur: Herr Enrico Bujotzek, Herr Marcel Zimmer
Griffie: Amtsgericht Bonn
Registratienummer HRB 21861
Maatschappelijke zetel van het bedrijf: Bonn
BTW-identificatienummer: DE295363702

Aanvullende informatie voor Zwitserland

BTW-nummer: CHE-385.545.261 MWST

Fiscaal adres in Zwitserland:
EnBITCon GmbH, Bonn/D
c/o sf treuhand gmbh
Bellikerstrasse 15
8965 Berikon
Zwitserland

Aansprakelijkheid

Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de exploitanten ervan verantwoordelijk.

Disclaimer

Inhoud van het online-aanbod

De auteur is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of ideële schade, die door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie werd veroorzaakt, zijn principieel uitgesloten, voor zover de auteur geen aantoonbare opzettelijke of grof nalatige schuld treft.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina's of het gehele aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

Referenties en links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen in werking treden indien de auteur kennis had van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn het gebruik in geval van illegale inhoud te verhinderen.

De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden gemaakt, er geen illegale inhoud op de gelinkte pagina's zichtbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud en het auteurschap van de gelinkte pagina's heeft de auteur geen invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina's die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen, evenals voor externe vermeldingen in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van databanken waartoe externe schrijftoegang mogelijk is. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst.

Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hemzelf gemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of gebruik te maken van licentievrije afbeeldingen, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten.

Alle op de website genoemde en eventueel door derden beschermde merken en handelsmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaars. De loutere vermelding van een merk impliceert niet dat het niet beschermd is door de rechten van derden!

Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van objecten zoals diagrammen, geluiden of teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder toestemming van de auteur niet toegestaan.

Gegevensbescherming

Indien de mogelijkheid tot invoer van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt geboden, geschiedt de invoer van deze gegevens vrijwillig. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn toegestaan - indien en voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder vermelding van persoonsgegevens of onder vermelding van geanonimiseerde gegevens of een alias. Het gebruik van gepubliceerde postadressen, telefoon- of faxnummers en e-mailadressen voor marketingdoeleinden is verboden, overtreders die ongewenste spamberichten versturen worden bestraft. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om bij overtreding van dit verbod juridische stappen te ondernemen tegen de verzenders van zogenaamde spammails.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarnaar u werd verwezen. Indien delen of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, blijft de inhoud of geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.

Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.

U vindt ons e-mailadres in het impressum hierboven.

Wij zijn niet bereid of verplicht deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.